Wat gebeurt er als je betrapt wordt op het verlaten van een hond?

Het is illegaal om een hond of kat in de steek te laten, tenzij u de hond of kat legaal overbrengt naar een ander huis of dierenasiel. Het lot van verlaten huisdieren is bijna altijd tragisch. Terwijl sommige huisdieren worden opgepikt door dierenasielen, de autoriteiten of worden opgenomen door mensen die ze vinden, hebben velen niet zoveel geluk en moeten ze op straat leven in constante angst die gedwongen wordt voor zichzelf te zorgen. Voor puppy's en kittens die niet worden gespeend op het moment dat ze in de steek worden gelaten, is dit bijna altijd een doodvonnis.

Zwerfdieren hebben waarschijnlijk dorst, honger en worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Zonder veterinaire zorg, onderdak en voedsel zullen ze vroeg of laat ziek worden en sterven. Dieren sterven elk jaar wanneer mensen hun woning verlaten en gewoon de dieren achterlaten. Soms kan het blaffen van een verlaten hond of het gehuil van een kat de buren waarschuwen, maar het is verstandig om een recent verlaten huis in de gaten te houden, vooral als de voormalige bewoners plotseling verhuizen.

Gezelschapsdieren die in kooien of tanks worden gehouden, worden vaak over het hoofd gezien bij het plotselinge overlijden van een bewoner en kunnen ook worden verwaarloosd. Als u verlaten dieren vindt of kent, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke dierenbestrijdingsbureau. Elke politieagent in Lewis County kan rechtmatig bezit nemen van verloren, verdwaald, dakloos of verlaten huisdier, zoals gedefinieerd in sectie acht van dit hoofdstuk, gevonden in elke straat, weg of andere openbare plaats. I) laat willens en wetens of opzettelijk een dier vrij uit een faciliteit of veroorzaakt het verlaten van een dier, wetende dat een dergelijk dier werd blootgesteld aan infectieuze agentia voorafgaand aan een dergelijke vrijlating of verlating en in staat was dergelijke infectieuze agentia op mensen over te dragen; of.

Hoewel een goed asiel alles doet wat ze kunnen om een verlaten dier te plaatsen, is het niet altijd mogelijk om de hond of kat een nieuw huis te vinden. Verlating stelt honden en katten bloot aan een onzeker lot, eenmaal op straat moeten ze voor zichzelf zorgen en kunnen ze lijden aan honger, dorst, verwondingen en ziekten. Hoewel niet elke staat een exacte limiet biedt voor wanneer een periode te lang wordt voordat een hond als verlaten wordt beschouwd, riskeert u kosten voor dierenmishandeling als de tijd die u ze heeft verlaten buitensporig wordt geacht. Een persoon die de eigenaar of eigenaar is, of die de leiding of voogdij heeft over een dier, die een dergelijk dier in de steek laat, of het achterlaat om te sterven in een straat, weg of openbare plaats, of die een dergelijk dier toestaat, als het gehandicapt raakt, meer dan drie uur nadat hij bericht heeft ontvangen dat het wordt gehandicapt achtergelaten, maakt zich schuldig aan een misdrijf, strafbaar met gevangenisstraf van niet meer dan een jaar, of met een boete van niet meer dan duizend dollar, of door beide.

Overgegeven en achtergelaten dieren kunnen een financiële last vormen voor gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die voor hen zorgen. Humane vernietiging of andere dispositie van verloren, afgedwaalde dieren, dakloos, verlaten of onjuist opgesloten of gehouden. Het is echter erg moeilijk om wetten tegen het verlaten van dieren af te dwingen, omdat het onwaarschijnlijk is dat de eigenaren een vergunning of andere identificatie achterlaten op het verlaten huisdier. Desalniettemin kunnen schuildieren met bagage komen en de meest voor de hand liggende tekenen dat een hond niet omgaat met zijn verlatenheid in het verleden, wordt duidelijk wanneer u zonder hen het huis moet verlaten.

Het kan ook illegaal zijn om ze lange tijd met rust te laten, zelfs als ze technisch niet verlaten worden verklaard. Hoewel wetten inzake dierenmishandeling aanzienlijk verschillen van staat tot staat, verbieden deze statuten doorgaans de meest erkende vormen van misbruik, marteling of verminking, evenals verwaarlozing en verlating. Het verlaten van huisdieren heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de betrokken dieren als voor de gemeenschap. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je een hond of kat veilig kunt overgeven, dus de illegale daad van verlating mag nooit een overweging zijn.

Leave Reply

All fileds with * are required