Wat gebeurt er als je een hond in de steek laat?

Het is illegaal om een hond of kat in de steek te laten, tenzij u de hond of kat legaal overbrengt naar een ander huis of dierenasiel. Volgens de American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) komen ongeveer 6,5 miljoen gezelschapsdieren elk jaar landelijk dierenasiel binnen, waarbij ongeveer de helft honden en halve katten zijn. Hoewel een goed asiel alles doet wat ze kunnen om een verlaten dier te plaatsen, is het niet altijd mogelijk om de hond of kat een nieuw huis te vinden. In sommige gevallen, als de oorspronkelijke eigenaar niet terugkeert en er geen nieuwe eigenaar wordt gevonden, kan het dier worden geëuthanaseerd.

Als je een groothartige dierenliefhebber bent, met geduld en de wens om een verlaten of vergeten huisdier te helpen, kan de inspanning een liefdevolle vriendschap en band als geen ander opleveren. Desalniettemin kunnen schuildieren met bagage komen en de meest voor de hand liggende tekenen dat een hond niet omgaat met zijn verlatenheid in het verleden, wordt duidelijk wanneer u zonder hen het huis moet verlaten. Wees dus geduldig en toon empathie voor de moeilijke reis van uw nieuwe huisdier om u te vinden. In de meeste staten is het illegaal om een dier in de steek te laten, hetzij door het op een openbare plaats te dumpen of ergens achter te laten zonder in zijn behoeften te voorzien.

Het is echter erg moeilijk om wetten tegen het verlaten van dieren af te dwingen, omdat het onwaarschijnlijk is dat de eigenaren een vergunning of andere identificatie achterlaten op het verlaten huisdier. Vrijwel alles wat getuigen kunnen doen, is kentekennummers melden bij de politie. De meeste verlaten honden komen terecht in schuilplaatsen of ponden - de cijfers overschrijden de grens van 6 miljoen. Hiervan keren een magere 700.000 terug naar hun eigenaren en worden 1,6 miljoen geadopteerd.

De rest blijft in schuilplaatsen wonen. Sommigen kunnen zelfs het slachtoffer worden van ongelukken of misbruik, omdat zwerfdieren niet vriendelijk worden behandeld. Daarom is het verlaten van dieren een probleem. Overgegeven en achtergelaten dieren kunnen een financiële last vormen voor gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die voor hen zorgen.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt wat veel eigenaren van geadopteerde dieren al weten, namelijk dat honden weer emotionele banden met mensen kunnen vormen, ondanks dat ze een tijdje in een opvangcentrum voor verlaten dieren hebben gewoond. In sommige gevallen kan deze relatie echter kapot gaan en kan deze helaas eindigen met een ander verlaten dier. Hoewel wetten inzake dierenmishandeling aanzienlijk verschillen van staat tot staat, verbieden deze statuten doorgaans de meest erkende vormen van misbruik, marteling of verminking, evenals verwaarlozing en verlating. Het kan ook illegaal zijn om ze lange tijd met rust te laten, zelfs als ze technisch niet verlaten worden verklaard.

Humane vernietiging of andere dispositie van verloren, afgedwaalde dieren, dakloos, verlaten of onjuist opgesloten of gehouden. Het verlaten van huisdieren wordt doorgaans gedefinieerd als het alleen achterlaten van huisdieren op een soort privé- of openbaar eigendom op een manier die het fysiek of emotioneel kan schaden, soms met of zonder de bedoeling om het ooit terug te vorderen. Een persoon die de eigenaar of eigenaar is, of die de leiding of voogdij heeft over een dier, die een dergelijk dier in de steek laat, of het achterlaat om te sterven in een straat, weg of openbare plaats, of die een dergelijk dier toestaat, als het gehandicapt raakt, meer dan drie uur nadat hij bericht heeft ontvangen dat het wordt gehandicapt achtergelaten, maakt zich schuldig aan een misdrijf, strafbaar met gevangenisstraf van niet meer dan een jaar, of met een boete van niet meer dan duizend dollar, of door beide. Dus, wat gebeurt er als je huisdieren in de steek laat? De effecten van verlating manifesteren zich emotioneel en fysiek bij alle honden.

Leave Reply

All fileds with * are required