Kan ik een verlaten hond houden?

In Georgië worden huisdieren als eigendom beschouwd en is het illegaal om het eigendom van iemand anders mee te nemen en te houden. U moet contact opnemen met uw plaatselijke dierenbestrijdingseenheid en een FOUND-rapport indienen voor elke hond die u vindt. Je schuilplaats zal je adviseren over welke stappen je moet nemen. Als het huisdier is geadopteerd vanuit een dierenasiel, kunt u het huisdier waarschijnlijk niet terugkrijgen.

Wetgeving inzake dierenbestrijding staat toe dat zwerfdieren in beslag worden genomen voor een houdperiode die slechts enkele dagen duurt. Als de eigenaar in die tijd niet naar voren komt om het huisdier terug te vorderen, kan het asiel het ter adoptie plaatsen, het verkopen aan een onderzoeksfaciliteit of het in slaap brengen. De enige manier om het dier terug te krijgen van iemand die het huisdier uit een asiel heeft geadopteerd, is door te bewijzen dat het asiel niet aan de wet voldeed. Misschien heeft het asiel geen redelijke inspanningen geleverd om de eigenaar te lokaliseren, het huisdier niet voor de juiste periode vast te houden of had het in de eerste plaats niet de macht om het huisdier op te halen.

Als je je er echter klaar voor voelt en je zoektocht naar de echte eigenaar niets heeft opgeleverd, kunnen er wettige manieren zijn om het te behouden. Als de wet vereist dat u de hond overdraagt aan dierencontrole, vraag dan om de eerste kans op adoptie. Iedereen heeft er belang bij om te zien dat de hond een goed thuis vindt, en ervan uitgaande dat je aan de criteria voldoet, is dat huis misschien van jou. In sommige gevallen kun je een zwerfhond houden die je hebt gevonden, maar niet voordat je hem aan dierencontrole hebt gemeld en zijn familie tijd geeft om hem te vinden.

Deze hond zou een gezin kunnen hebben dat hem mist en de eerste plaats waar veel eigenaren controleren op hun verloren hond is met dierencontrole. Volg de onderstaande stappen voordat u een zwerfhond aan uw gezin toevoegt. Leg het met zorg vast en bewaar het. Als u een verdwaalde kat of hond ziet, probeer het dier te vangen en in bedwang te houden als de omstandigheden dit toelaten.

Benader zwerfdieren altijd langzaam en voorzichtig terwijl je met een kalme, zachte stem spreekt. Je kunt ook voedsel gebruiken om een bang dier over te halen om je te benaderen. Probeer het dier niet bang te maken of achterna te jagen in de buurt van het verkeer, want dit zal er soms toe leiden dat het dier in het verkeer komt en gewond raakt. Idealiter moeten honden worden vastgezet met behulp van een riem of in een omheinde tuin worden geplaatst.

Een riem of stuk touw kan in geval van nood als sliplijn worden gebruikt, maar houd er rekening mee dat deze items niet geschikt zijn als routinematig middel om een hond te besturen. De meeste katten houden er niet van om langere tijd vastgehouden te worden, dus verdwaalde poesjes kunnen het beste worden opgesloten in een kattendrager, veilige doos (met luchtgaten), kleine kamer van uw huis of tijdelijk in uw auto (zolang de auto goed geventileerd en niet te warm is). Als er een hond in het pand is en u reden hebt om te vermoeden dat deze in de steek is gelaten, moet u de lokale autoriteiten bellen omdat u niet het recht hebt om te overtreden. Aan de andere kant zijn er veel mensen van wie de honden ontsnappen of per ongeluk uit hun auto springen, dus hun verlating is per ongeluk.

Als je een verlaten hond hebt geadopteerd en iemand komt ze claimen, dan moet je hem waarschijnlijk teruggeven. Er moet ook duidelijk worden gemaakt dat de oorspronkelijke vraag hierboven veronderstelt dat de beagle verloren gaat en niet wordt verlaten. De eerste, ook wel dierengezondheidscentra genoemd, zijn de verzamelcentra voor verlaten dieren die door het openbaar bestuur zijn ingericht, de laatste zijn verenigingen zonder winstoogmerk die zich toeleggen op de bescherming van dieren, hoewel ze in sommige gevallen een gemeentelijke concessie hebben om de dienst van het verzamelen te beheren verlaten dieren. Als iemand met de vereiste documenten de hond claimt, maar je vreest dat ze de hond in de steek hebben gelaten of misbruikt, dan heb je bewijs nodig om je theorie te ondersteunen.

Dit recht op terugvordering kan echter verloren gaan als u geen redelijke inspanning heeft geleverd om het huisdier te vinden, bedoeld om het huisdier in de steek te laten, of lang hebt gewacht om de kwestie voor de rechter te brengen. Een verlaten of verloren hond is in de war en kan gemakkelijk bang worden en wegrennen als je hem op een abrupte of directe manier benadert. Goede Samaritanen die nog nooit een gekoesterd gezelschapsdier hebben verloren, kunnen concluderen dat de eigenaar van de gevonden hond of kat hen hardvochtig in de steek heeft gelaten of, op zijn minst, verwaarloosd om ze thuis veilig opgesloten te houden. Niemand mag een hond vrijlaten op enig terrein, openbaar of privé, met de bedoeling de hond in de steek te laten.

Het eerste dat u moet begrijpen met een verlaten of verloren hond, is dat hij waarschijnlijk erg bang zal zijn. Wanneer u probeert een onbekende, verloren of verlaten hond te benaderen, moet u rondkijken om ervoor te zorgen dat hun voogden niet in de buurt zijn. Als je ziet dat iemand een hond in de steek laat of anderszins misbruikt, dan is het begrijpelijk dat je niet wilt dat de hond bij deze persoon of familie blijft. In het eerste geval hangt de definitie van „dierenmishandeling” af van de staat, maar verlatenheid zal waarschijnlijk onder deze rubriek vallen.

.

Leave Reply

All fileds with * are required