Soms kun je je huisdier niet meer zelf verzorgen maar is de stap om er afstand van te doen bij de opvang nog te groot.
Daarom is er de mogelijkheid om je huisdier op onze website te laten plaatsen.
De vergoeding die wij hiervoor vragen is € 20,-- voor een vermelding van 3 maanden. (ook meerdere dieren op 1 foto)
Vul zo zorgvuldig mogelijk het bijbehorende formulier in en voeg een duidelijke foto toe. Maak het bedrag over op: NL 63 RABO 0363222502 t.n.v. DierenOpvang onder vermelding van "bemiddelingsdier" en je naam en woonplaats.
Daarna worden de gegevens van het dier op de website geplaatst met jouw mailadres er bij zodat een belangstellende per mail rechtstreeks contact kan opnemen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een uiteindelijke herplaatsing. Wij screenen de reacties niet.
Wij raden aan om een overname bedrag te vragen en geen dier gratis aan te bieden.

Als het niet wil lukken om op deze manier een nieuwe baas te vinden kan er  afstand van het dier gedaan worden in onze opvang, mits je in ons werkgebied woont en uiterlijk binnen 2 weken nadat de bemiddelings datum is verstreken, of zoveel eerder op verzoek.
De bemiddelingsvergoeding zal dan van het afstandsbedrag worden afgetrokken.

De DierenOpvang is niet verantwoordelijk voor de bemiddelingsdieren en de adoptie van deze dieren. Maak zelf onderling hele goede afspraken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Bekijk hier de bemiddelingsdieren